Tillsynsmeddelande 2.2.2016 – 9/2016

Anvisningar om villkor för finansiellt stöd inom koncerner träder i kraft 9.2.2016

Finansinspektionen har den 20 januari 20.1.2016 ändrat sina föreskrifter och anvisningar 2/2015 ”Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande” genom att foga ett nytt kapitel 7 till dem. I detta kapitel godkänner man att Europeiska bankmyndighetens (EBA) anvisningar om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU 23 (EBA/GL/2015/17) börjar tillämpas.

Anvisningarna tillämpas på de företag som nämns i punkt 1.1 i föreskrifterna och anvisningarna endast om det inom gruppen görs upp eller har gjorts upp ett sådant avtal om finansiellt stöd inom koncerner som avses i artikel 19 i ovannämnda direktiv.

Anvisningarna gäller från den 9 februari 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

Jurist Raimo Husu, telefon 010 831 5282, e-post raimo.husu(at)fiva.fi

Bilagor