Tillsynsmeddelande 20.4.2016 – 28/2016

Finansinspektionen har gett ut ställningstagandet "Värdering av tillgångar och skulder i Solvens II-beräkningen"

Enligt ställningstagandet kan bestämmelserna om beräkning av verkliga värden i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar (Föreskrifter och anvisningar 14/2012, pdf) tillämpas i Solvens II-beräkningen under vissa förutsättningar. I ställningstagandet behandlas dessutom tillämpningen av artiklarna 11–16 i Solvens II-direktivet.

​​​Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 55 28 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi.

Bilaga

Ställningstagandet: Värdering av tillgångar och skulder i Solvens II-beräkningen​​