Tillsynsmeddelande 3.10.2017 – 55/2017

Föreskrifter och anvisningar 9/2017 om bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav träder i kraft 1.10.2017

Finansinspektionen har den 26 september 2017 meddelat föreskrifter och anvisningar om bedömningen av förvärv och ökning av kvalificerade innehav. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 oktober 2017.

Genom anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska bankmyndigheten EBAs, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPAs och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer: "Gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn "(JC/GL/2016/01 SV).

Närmare upplysningar lämnas av

  • Centrala motparter: Jukka Laitinen, jurist, telefon 09 183 51 eller jukka.laitinen(at)fiva.fi
  • Kreditinstitut: Anne Hakkila, jurist, telefon 09 183 51 eller anne.hakkila(at)fiva.fi
  • Värdepappersföretag; Pia Palmén, jurist, telefon 09 183 51 eller pia.palmen(at)fiva.fi
  • Försäkringsbolag: Tiina Granlund, jurist, telefon 09 183 51 eller tiina.granlund(at)fiva.fi

Bilagor