Tillsynsmeddelande 7.5.2018 – 29/2018

EBAs riktlinjer 2017/14 om tillsyn över betydande filialer

Finansinspektionen meddelade Europeiska bankmyndigheten (EBA) den 10 april 2018 att inspektionen kommer i sin tillsynsverksamhet att följa EBAs riktlinjer EBA/GL/2017/14 om tillsyn över betydande filialer.

​Riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2018. Riktlinjerna på svenska är tillgängliga på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Erika Penttilä, telefon 09 183 52 70 eller erika.penttila(at)fiva.fi.