Tillsynsmeddelande 22.3.2018 – 20/2018

ECB ber om kommentarer till utkasten om vägledning till den interna kapitalutvärderingen och den interna likviditetsutvärderingsprocessen

​Europeiska centralbanken ECB har den 2 mars 2018 inlett ett offentligt samråd om utkasten till vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen (IKU) och vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILU). Utkasten till vägledningar innehåller de viktigaste principerna utifrån vilka ECB bedömer de mest betydande bankernas processer.
​Vägledningarna är inte rättsligt bindande, och det går inte att ersätta eller förbise gällande regleringskrav med dem. Vägledningarna innehåller sju principer, utifrån vilka ECB bedömer varje betydande instituts IKU- och ILU-processer som en del av tillsynsprocessen. Finansinspektionen ska följa principerna i tillämpliga delar i sin egen tillsyn över mindre betydande banker.

Kommentarer till utkastet kan lämnas fram till den 4 maj 2018. Som en del av samrådsförfarandet ordnar ECB ett offentligt samrådsmöte i ärendet den 24 april 2018, vilket kommer att hållas som en telefonkonferens.

Bägge utkasten till vägledningar och frågor och svar i anslutning till dem har publicerats i ECB:s webbtjänst. På sidorna finns också information om hur de uppdaterade vägledningarna kan kommenteras och hur man anmäler sig till samrådsmötet. ECB kommer att publicera inlämnade kommentarer samt ett sammandrag av kommentarerna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Den interna bedömningen av kapitaltäckningen (IKU): byråchef Sami Tiainen, sami.tiainen(at)fiva.fi eller 09 183 5278
  • Den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILU): ledande riskexpert Marjo Risku, marjo.risku(at)fiva.fi eller 09 183 5275