Tillsynsmeddelande 9.4.2018 – 22/2018

EIOPA inleder stresstest som omfattar 42 europeiska försäkringskonglomerat

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) inleder stresstest för år 2018. EIOPAs stresstest omfattar i år 42 europeiska försäkringskonglomerat. Av de finländska konglomeraten kommer Sampokoncernen, vars moderbolag är Sampo Abp att delta i EIOPAs stresstest.

EIOPAs stresstest inleds med en workshop i april, till vilken det kallas representanter för de försäkringskonglomerat som deltar i stresstestet. Stresstestets scenarier publiceras vid ingången av maj. De försäkringskonglomerat som deltar i testet ska lämna in beräkningar och svar enligt stresscenarierna till de nationella tillsynsmyndigheterna i juli. Valideringen av datan i anslutning i stresstesten genomförs hos tillsynsmyndigheterna och EIOPA i september, och testresultaten publiceras i december 2018.

EIOPA informerar de försäkringskonglomerat som deltar i stresstestet om testskedena och hur de framskrider.

Närmare information, inklusive en förteckning över de konglomerat som deltar i stresstestet kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Tuuli Wiio, matematiker, telefon 09 183 5534 eller e-post tuuli.wiio(at)fiva.fi