Tillsynsmeddelande 20.12.2018 – 56/2018

Finansinspektionen lanserade ny webbplats

Finansinspektionen lanserade sin nya webbplats lördagen den 15 december. Webbplatsens struktur förnyades för att bättre motsvara våra intressenters och tillsynsarbetets behov. I stället för de tidigare tre webbplatserna finansinspektionen.fi, finanskund.fi och noteradebolag.fi finns allt innehåll nu på adressen finansinspektionen.fi.

Kom ihåg att ändra adresserna om ni har länkat till Finansinspektionens gamla webbsidor.

Webbplatsen kompletteras ännu efter lanseringen för arkivens och den engelska språkversionens del. Webbplatsen utvecklas också utgående från användarnas erfarenheter och respons. Du kan lämna respons om den nya webbplatsen genom att klicka på responslänken i webbplatsens nedre kant.

Närmare upplysningar: Kommunikation, viestinta(at)fiva.fi