Tillsynsmeddelande 4.12.2018 – 51/2018

I fortsättningen kräver ansökan om bankkoder eller mobilcertifikat pass eller identitetskort – ändringarna påverkar inte e-ansökan om koder och certifikat

​Från och med den 1 januari 2019 kan körkortet inte användas för att styrka identitet vid ansökan om ett identifieringsverktyg för stark autentisering vid ansökningar som görs på fysiska servicepunkter. Med identifieringsverktyg för stark autentisering avses bankernas webbankskoder, teleföretagens mobilcertifikat och identitetskortets medborgarcertifikat. Av lagändringen följer att sökande i fortsättningen ska visa upp ett giltigt pass eller identitetskort som beviljats av polisen vid ansökan om ett nytt identifieringsverktyg på fysiska servicepunkter. 
 
Syftet med ändringen av lagen om stark autentisering är att öka säkerheten vid stark autentisering. Lagändringen påverkar inte e-ansökan om bankernas webbankskoder, teleföretagens mobilcertifikat eller identitetskortets medborgarcertifikat. Även framöver kan sökande ansöka om ett nytt identifieringsverktyg för stark autentisering på elektronisk väg, om sökanden redan har ett sådant identifieringsverktyg och den som beviljar identifieringsverktyget har möjliggjort ansökan om identifieringsverktyg på elektronisk väg. Ändringen påverkar inte heller på något annat sätt körkortets användbarhet. Ett giltigt körkort kan också efter den 1 januari 2019 användas på samma sätt som tidigare för att bevisa ålder och styrka identitet i många andra situationer.
 
Mer information finns i kommunikationsverkets meddelande