Tillsynsmeddelande 16.1.2018 – 2/2018

Kommissionen har godkänt de tekniska standarderna för tillsyn och genomförande med anknytning till direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU, s.k. PAD)

Europeiska kommissionen har den 11.1.2018 godkänt de tekniska standarderna för tillsyn och genomförande med anknytning till direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU). Standarderna gäller:

  • den standardiserade unionsterminologin för tjänster som är gemensamma för åtminstone en majoritet av medlemsstaterna (RTS, artikel 3 i direktivet) – (EU) 2018/32
  • det standardiserade presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och symbolen för dokumentet (ITS, artikel 4 i direktivet) – (EU) 2018/34
  • det standardiserade presentationsformatet för avgiftsredovisningen och symbolen för redovisningen (ITS, artikel 5 i direktivet) – (EU) 2018/33.

Standarderna kan läsas i Europeiska unionens officiella tidning.

Tidpunkten för när bestämmelserna i anslutning till ovan nämnda standarder i betaltjänstlagen (290/2010) och lagen om Finansinspektionen (878/2008) träder i kraft regleras genom statsrådets förordning.

Närmare upplysningar lämnas av

Kati Neuvonen, jurist, tfn (09) 183 5336 eller kati.neuvonen(at)fiva.fi.