Tillsynsmeddelande 1.4.2019 – 13/2019

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2013 Handläggning av kundklagomål gäller från den 1 maj 2019 även förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och Europeiska bankmyndigheten (Eba) uppdaterade den 4 oktober 2018 sina riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn. Till de uppdaterade riktlinjernas tillämpningsområde fogades även förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de sammanslutningar som omfattas av anvisningens tillämpningsområde följer ovan nämnda Esmas och Ebas riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Sanna Atrila, jurist, tfn 09 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi.

Bilagor