Tillsynsmeddelande 17.12.2019 – 70/2019

Ändringar till föreskrifter och anvisningar 14/2012 och 15/2012 för arbetspensionsanstalter samt till VL-tabellerna

Finansinspektionen har reviderat följande föreskrifter och anvisningar samt rapporteringstabeller och anvisningarna för dem

  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter.
  • Föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och -stiftelser
  • Rapporteringstabellerna VL02e och VL02f och anvisningarna för dem.

I föreskrifterna och anvisningarna 14/2012 har det gjorts smärre ändringar i bestämmelserna om hantering av nedsättningen av omkostnadsandelen och försummelseavgiften. I föreskrifter och anvisningar 15/2012 har endast bestämmelserna om hantering av försummelseavgiften reviderats. Tabellerna VL02e och VL02f  för pensionskassor och pensionsstiftelser har slopats, varför också anvisningarna har ändrats.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 december 2019.

Kommentarer

Av kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har ett sammandrag upprättats. Sammandraget finns på samma webbsida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar:

  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 och 15/2012: Redovisningsexpert Marketta Lindén, telefon 09 183 53 50 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • Rapporteringsblanketter VL02e och VL02f samt VL-anvisningarna: Ledande matematiker Satu Korhonen, telefon 09 183 52 42 eller satu.korhonen(at)fiva.fi 

Bilagor