Tillsynsmeddelande 17.7.2019 – 37/2019

EBA har offentliggjort en lägesrapport om översynen av internmetoden och meddelar att dess ikraftträdande skjuts fram till slutet av 2021

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort en lägesrapport om översynen av internmetoden för solvensberäkning den 9 juli 2019. Syftet med reformen är att minska omotiverade fluktuationer i kapitalbaskraven och återställa förtroendet för IRB-modellerna genom att säkerställa jämförbarhet mellan riskparametrar utan att äventyra riskkänsligheten. Rapporten slutför reformen av IRB-regleringen och meddelar att datumen för dess ikraftträdande skjuts fram.

Tidpunkten för reformen har väckt tvivel inom branschen och hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I rapporten tillkännager EBA att man kommer att förlänga tidsfristen för ikraftträdandet av regleringsreformen som gäller modellerna med ett år, fram till slutet av 2021. Bankerna förväntas dock genomföra modellreformerna i så stor utsträckning som möjlig enligt den nuvarande planen.

Denna ändring av tidtabellen gäller inte tidtabellen för reformen av definitionen av fallissemang. EBA kommer också att förlänga tidsfristen för ikraftträdandet av reformerna av LGD-värden och konverteringsfaktorer för aktier med låg standard till slutet av 2023.

Ytterligare uppgifter om innehållet i rapporten kan läsas i EBA:s onlinetjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Puustelli, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5308 eller anne.puustelli(at)fiva.fi

Bilaga

EBA:s pressmeddelande

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 15 juli 2019