Tillsynsmeddelande 15.5.2019 – 18/2019

Eba har publicerat riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar

Europeiska bankmyndigheten (Eba) publicerade den 20 mars 2019 nya riktlinjer om kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar (de s.k. STS-kriterierna) (EBA/GL/2018/08 och EBA/GL/2018/09). Riktlinjerna sätts i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2019.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de sammanslutningar som omfattas av anvisningens tillämpningsområde följer ovan nämnda Ebas riktlinjer.

I riktlinjerna EBA/GL/2018/08 fastställs kriterierna för enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperisering av tillgångsbaserade certifikat (Asset-backed commercial paper, ABCP) i enlighet med artiklarna 24 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017.

I riktlinjerna EBA/GL/2018/09 anges kriterierna beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar som inte är ABCP (asset-backed commercial papers, tillgångsbaserade certifikat) i enlighet med artiklarna 20, 21 och 22 i värdepapperiseringsförordningen.

Riktlinjerna gäller sådana institutionella investerare samt originatorer, medverkande institut, ursprungliga långivare och specialföretag för värdepapperisering, vilka är parter som deltar i värdepapperisering.

Riktlinjerna träder i kraft den 15 maj 2019.

I enlighet med artikel 16.3 i Ebas förordning (1093/2010) ska de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel försöka följa Ebas riktlinjer och rekommendationer.

Närmare upplysningar lämnas av

Teemu Lyly, bankövervakare, tfn 09 183 5001 eller teemu.lyly(at)fiva.fi

Bilagor