Tillsynsmeddelande 11.7.2019 – 36/2019

Eba inledde 27.6 ett samråd om tekniska standarder på marknadsriskområdet och lanserade en datainsamling och färdplan för kommande regelverk

Ebas remiss om tekniska standarder beträffande interna modeller enligt FRTB

Europeiska bankmyndigheten Eba inledde den 27 juni 2019 ett samråd om tekniska standarder beträffande interna modeller enligt FRTB. Med FRTB avses en grundlig revidering av kapitaltäckningsreglerna för handelsportföljen. Sammanlagt 11 olika tekniska standarder ingår i tre samrådsdokument:

  • EBA/CP/2019/05
  • EBA/CP/2019/06
  • EBA/CP/2019/07

Samrådsdokumenten har lagts ut på Ebas webbplats, där det också finns närmare anvisningar för lämnande av kommentarer. Remisstiden går ut den 4 oktober 2019.

En offentlig utfrågning hålls i Ebas lokaler i Paris den 5 september 2019 kl. 11–13 lokal tid.

Datainsamling om icke-modellerbara riskfaktorer och färdplan beträffande Ebas prestationer inom områdena för marknadsrisk och motpartskreditrisk

Eba lanserade den 27 juni 2019 en datainsamling om icke-modellerbara riskfaktorer och en färdplan om nya metoder för marknadsrisk och motpartskreditrisk.

Om datainsamlingen om icke-modellerbara riskfaktorer har både mallar och anvisningar getts ut.

Färdplanen ger i sin tur en övergripande allmän bild av Ebas prestationer inom områdena för marknadsrisk och motpartskreditrisk. Eba har lagt upp arbetet i fyra faser. Enligt planen ska de mest väsentliga delarna av regelverket genomföras under de första faserna, medan sådana delar vars utveckling kräver erfarenhet eller feedback från de första faserna genomförs senare.

Färdplanen i sin helhet och datainsamlingsmallar med anvisningar har lagts ut på Ebas webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Aarnio, riskexpert , tommi.aarnio(at)fiva.fi eller tfn 09 183 50 07

Bilaga

EBA publishes its roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches and launches consultation on technical standards on the IMA under the FRTB along with a data collection on non-modellable risk factors