Tillsynsmeddelande 28.6.2019 – 32/2019

EBAs samråd om utkastet till riktlinje om kreditgivning och uppföljning – remisstiden går ut 30.9.2019

Europeiska bankmyndigheten EBA har inlett ett samråd om utkastet till riktlinje om kreditgivning och uppföljning (EBA/CP/2019/04) den 19 juni 2019.

Utkastet till riktlinje finns till påseende på EBAs webbplats, där också närmare anvisningar för lämnande av kommentarer har lagts ut. Remisstiden går ut den 30 september 2019.

Det offentliga samrådet om utkastet till riktlinje äger rum i EBAs lokaler i Paris den 20 september 2019 kl. 10–13 lokal tid.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, torsten.groschup(at)fiva.fi eller telefon 09 183 53 33.

Bilaga

EBA consults on draft Guidelines on loan origination and monitoring