Tillsynsmeddelande 12.8.2019 – 43/2019

EBAs uppföljningsrapport om genomförande av likviditetskravet (LCR) i EU-området

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 12 juli 2019 publicerat den första uppföljningsrapporten om genomförande av likviditetstäckningskravet (LCR) i EU-området. EBA har för avsikt att regelbundet följa genomförandet av LCR och uppdatera rapporten för att presentera sina iakttagelser och vid behov ge ytterligare handledning.

Den rapport som publicerats nu innehåller särskild handledning för kreditinstitut och tillsynsmyndigheter i fråga om operativa inlåningar, inlåning från allmänheten undantagen från beräkning av utflöden samt ytterligare likviditetsutflöden som gäller andra produkter och tjänster. I rapporten lyfter man dessutom fram vissa andra områden som tillsynsmyndigheterna har skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid i den fortlöpande tillsynen över likviditetsrisker.

Rapporten finns på EBAs webbplats.

Finansinspektionen kommer att fästa uppmärksamhet vid de delområden som nämns i rapporten som ett led i den fortlöpande tillsynen över likviditetsrisker.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, telefon 09 183 5275 och e-post marjo.risku(at)fiva.fi