Tillsynsmeddelande 17.7.2019 – 38/2019

ECB har offentliggjort avsnittet om risktyper i vägledningen för interna modeller

Europeiska centralbanken (ECB) har den 8 juli 2019 offentliggjort avsnittet om enskilda risktyper i vägledningen för interna modeller. Instruktionen kompletterar den allmänna delen av vägledningen för interna modeller som offentliggjordes den 15 november 2018 och som behandlar allmänna principer, såsom styrsystemet för interna modeller, validering och användning av modellerna samt förändringsledning. I det avsnitt om enskilda risktyper som nu offentliggjorts behandlas uttryckligen tolkningen av riskmodeller för kredit-, marknads- och motpartsrisker.

Syftet med instruktionerna är att klargöra på vilket sätt ECB tolkar bestämmelserna om interna modeller i sin egen tillsyn. Finansinspektionen kommer att tillämpa instruktionerna i lämpliga delar.

ECB har utarbetat instruktionerna i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter och offentliggörandet föregicks av ett offentligt samråd.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Puustelli, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5308 eller anne.puustelli(at)fiva.fi

Bilaga

ECB:s pressmeddelande

 

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 15 juli 2019