Tillsynsmeddelande 19.7.2019 – 39/2019

Eiopa inledde två samråd: utläggning till molntjänster och rapportering och upplysningar enligt Solvens II

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har den 1 juli 2019 inlett ett samråd om riktlinjer för utläggning till molntjänster. Remisstiden går ut den 30 september 2019.

Eiopa har den 12 juli inlett ett samråd om rapporteringen och upplysningarna i anslutning till översynen av Solvens II-direktivet 2020. Remisstiden går ut den 18 oktober 2019.

Närmare anvisningar för lämnande av yttranden finns i samrådsdokumenten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Molntjänster:  Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert, hanna.heiskanen(at)fiva.fi eller tfn 09 183 52 02
  • Solvens II-rapportering: Kirsti Svinhufvud, finansanalytiker, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi eller tfn 09 183 52 51