Tillsynsmeddelande 24.5.2019 – 20/2019

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar trädde i kraft den 26 april 2019

Genom de nya reglerna införs en säkerhetsspärr, dvs. en gemensam miniminivå för förlusttäckning för de belopp som bankerna ska avsätta för att täcka förluster av framtida lån som blir nödlidande. Förlusttäckningskraven varierar beroende på om dessa lån beviljats med eller utan säkerhet och om säkerheten består av lös eller fast egendom.

De nya reglerna tillämpas på exponeringar som uppkommit den 26 april 2019 eller senare.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilaga

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar