Tillsynsmeddelande 26.3.2019 – 11/2019

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2019 i anslutning till EBAs riktlinjer för stresstestning träder i kraft 26.3.2019

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 19 juli 2018 publicerat riktlinjer för institutens stresstestning (EBA/GL/2018/04). Riktlinjerna sätts i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2019.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de sammanslutningar som omfattas av anvisningens tillämpningsområde följer ovan nämnda EBAs riktlinjer.

EBAs riktlinjer för stresstestning riktar sig till företagen under tillsyn.

Riktlinjerna innehåller metoder och processer för stresstestning i syfte att stärka och förenhetliga stresstestningspraxisen i EU-området.

Riktlinjerna för institutens stresstestning fungerar som en uppdatering av EBAs föregångares CEBS riktlinjer Guidelines on stress testing (GL32) från 2010 och de avspeglar utvecklingen av praxisen inom branschen och innehåller bl.a. återhämtningsplanering.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande expert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi.

Bilagor