Tillsynsmeddelande 11.11.2019 – 60/2019

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2019

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2019 den 25 oktober 2019. Finansinspektionen ska sända avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex.

Upplysningar

invoicing@bof.fi