Tillsynsmeddelande 8.3.2019 – 6/2019

Föreskrifter och anvisningar 3/2012 om system och kontroller i en automatiserad handelsmiljö är upphävt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har den 26 september 2018 beslutat att upphäva sina riktlinjer från den 24 februari 2012 ”System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter” (ESMA/2012/122). Syftet med ESMAs riktlinjer har varit att säkerställa enhetlig och konsekvent tillämpning av direktivet om marknader för finansiella instrument 2004/39/EG (MiFID I) och direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 2003/6/EG (MAD), när de tillämpas på anordnandet av verksamhet som förutsätts av handelsplatser och värdepappersföretag i en automatiserad handelsmiljö. De specificeringar som presenteras i ESMAs riktlinjer har inkluderats i direktivet om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU (MiFID II) och i förordningen om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 (MAR), varför ESMA har beslutat att upphäva riktlinjerna i fråga.

ESMAs riktlinjer har genomförts nationellt den 12 april 2012 genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2012 (System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö), och följaktligen upphävs även föreskrifterna och anvisningarna 3/2012. Finansinspektionens direktion har fattat ett beslut om upphävandet av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2012 den 7 mars 2019.

Ytterligare information

Henrik Kallio, jurist, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.

Bilaga

ESMAs beslut om upphävande av den 26 september 2018