Tillsynsmeddelande 26.9.2019 – 52/2019

Föreskrifter och anvisningar 8/2019 om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 8/2019 om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen, genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden 19/06/2019 | ESMA70-145-1209 nationellt sätts i kraft. De innehåller anvisningar om:

  • övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag hos administratörer av referensvärden
  • dataunderlag
  • transparensen hos de metoder som används för att fastställa referensvärdena
  • krav på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de administratörer och rapportörer under tillsyn som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar Esmas riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft 1.10.2019.

Närmare upplysningar lämnas av

Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205, eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Bilagor