Tillsynsmeddelande 25.3.2019 – 9/2019

Rapporteringen från företag som internaliserar avveckling – Finansinspektionen börjar ta emot rapporter 1.10.2019

Genom detta meddelande uppmanar Finansinspektionen de rapporteringsskyldiga att se till att de lagrar de uppgifter som behövs för rapporteringen från början av april 2019 och att de anmäler sig till Finansinspektionen för den kommande rapporteringen senast den 10 april 2019.

Rapporteringen till Finansinspektionen från företag som internaliserar avveckling framskrider (Tillsynsmeddelande 4.12.2018 – 52/2018: Rapportering av internaliserad avveckling börjar i början av april 2019). Rapportörerna ska själva skapa en XML-fil (XML-meddelande) i enlighet med Esmas specifikationer. Rapporteringsschemat enligt ISO 20022 XSD-standarden beskrivs på ISO 20022-organisationens webbplats.

Rapporterna skickas med krypterad e-post i filer som skapats enligt specifikationerna för meddelanden. Finansinspektionen tillhandahåller inte något särskilt rapporteringsprogram för ändamålet. Enligt definitionen i EU:s förordning om värdepapperscentraler avses med företag som internaliserar en avveckling institut, inbegripet institut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, som utför överföringsuppdrag för kunders räkning eller för egen räkning på annat sätt än genom ett avvecklingssystem för värdepapper. De institut som omfattas av rapporteringsskyldigheten har senast nu orsak att bedöma om de är företag som internaliserar avveckling. Företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska lagra uppgifterna för de kommande rapporterna från början av april 2019. Finansinspektionen ber att de som bedömer att de är rapporteringsskyldiga senast den 10 april 2019 anmäler följande till adressen jenni.koskinen(at)fiva.fi:

  • bolagets namn
  • rapportörens kontaktuppgifter, namn, telefonnummer och e-post

Finansinspektionen informerar om sina planer för projektet till dem som anmält sig till Finansinspektionen allt eftersom planerna konkretiseras. Vi strävar efter att precisera saken och testtidtabellerna inom de närmaste veckorna. Rapporter om internaliserad avveckling tas emot från och med den 1 oktober 2019.

Rapporteringen sker till myndigheten i den rapporteringsskyldiges hemland både för verksamheten i det aktuella landet och i fråga om eventuella filialer som är verksamma i andra länder. Eventuella andra företag som ingår i en koncern och som är verksamma i andra länder rapporterar på motsvarande sätt till den behöriga myndigheten i den egna hemstaten. 

Mer information om rapporteringen kommer att läggas ut på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av:

  • Jenni Koskinen, riskexpert, tfn 09 183 5364, jenni.koskinen(at)fiva.fi
  • Arja Voipio, ledande infrastrukturexpert, tfn 09 183 5224, arja.voipio(at)fiva.fi
  • VIRATIHelpdesk(at)bof.fi