Tillsynsmeddelande 23.4.2020 – 22/2020

Coronapandemin har gett upphov till nya kriminella förtjänstmöjligheter

Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn till vaksamhet i situationer där ovanliga transaktioner och penningöverföringar sker inom branscher som misstänks ha påverkats negativt av coronapandemin – såsom detaljhandeln och annan kontantintensiv affärsverksamhet samt utrikeshandel med tidigare okända aktörer. Finansinspektionen framhåller att Europeiska bankmyndigheten (EBA) och OECD:s arbetsgrupp för bekämpning av penningtvätt (FATF) har framfört att exceptionella omständigheter inte får leda till att arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism minskar.

Under de senaste veckorna har vi fått kännedom om försök till bedrägeri i anslutning till coronapandemin. Utöver vanliga e-postbedrägerier, dataintrång och virusattacker har virus maskerade som ”information” spridits i en situation där allmänhetens informationsbehov har ökat.

De största penningflödena rör sig naturligtvis i anskaffning av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning, där situationen på marknaden har liknats vid ”vilda västern”. Priserna har stigit flerfaldigt i takt med den ökade efterfrågan och upphandlingstiderna är kortare än normalt. Denna situation har olika, för branschen okända aktörer försökt utnyttja, vilket också har rapporterats i offentligheten.

Den ekonomiska stagnationen och hotet om betalningssvårigheter kan å sin sida leda till en ökning av traditionella gäldenärsbrott eller försök till dem. I regel har ekonomiska nedgångar lett till en ökning av skatte- och gäldenärsbrotten, och den snabbt förändrade situationen har medfört stora problem för många företag.

Riskbedömningens betydelse ökar

Företagen under tillsyn bör göra riskbaserade bedömningar för att överväga vilka åtgärder som behövs för att undersöka pengarnas ursprung. Detta är särskilt viktigt om kunderna bedriver affärsverksamhet inom branscher som har påverkats av den ekonomiska recessionen och åtgärderna för att begränsa coronapandemin. Uppmärksamhet bör fästas vid situationer där begränsningsåtgärderna inte alls återspeglas i penningflödena, trots att åtgärderna borde leda till minskade inkomster. Därför är det viktigt att i övervakningen av tvivelaktiga transaktioner upptäcka sådana fall som är exceptionella i förhållande till de rådande omständigheterna.

Finansinspektionen uppmuntrar företagen under tillsyn att också göra riskbaserade bedömningar av situationer

  • där bidrag och stöd överförs via välgörenhetsorganisationer. Organisationerna ska vara bekanta och de transaktionskanaler som de använder ska vara transparenta och möjliggöra insyn för att säkerställa att hjälpen når fram.
  • där identifiering på distans inte är helt möjlig enligt interna anvisningar på grund av coronapandemin, men där kunden ursprungligen har identifierats i enlighet med lagen. I situationer där det inte handlar om en ny tjänst eller ett nytt kundförhållande kan tjänsten godkännas temporärt tills kunden levererar en ny identitetshandling som motsvarar anvisningarna. Det kan t.ex. handla om fall där kunden ansöker om amorteringsfrihet med ett föråldrat identitetsbevis.

Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn att även i fortsättningen med låg tröskel rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt samt underrätta Finansinspektionen om observerade metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med den exceptionella situationen med anledning av coronapandemin.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, bekämpning av penningtvätt, tfn 09 183 55 13 eller pekka.vasara(at)fiva.fi

Se också