Tillsynsmeddelande 19.10.2020 – 66/2020

EBAs samråd om revidering av riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter – remisstiden går ut 14.12.2020

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 14 oktober 2020 ett samråd om revidering av riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter (EBA/CP/2020/22).

Remisstiden går ut den 14 december 2020.

Utkastet till riktlinjer har lagts ut på EBAs webbplats, där det också finns närmare remissanvisningar.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Heli Mäkitalo, riskexpert, tfn 09 183 5369 eller heli.makitalo(at)fiva.fi