Tillsynsmeddelande 20.8.2020 – 52/2020

EBAs uppdaterade riktlinjer om allmänna moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen har lagts till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 april 2020 riktlinjer om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen. Den 25 juni 2020 uppdaterade EBA riktlinjerna så att tidsfristen för moratorierna förlängdes med tre månader. Finansinspektionen kommer att följa de uppdaterade riktlinjerna i sin tillsyn.

En översättning till svenska av de uppdaterade riktlinjerna har publicerats och lagts till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, nummer 1/2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi.

Bilagor