Tillsynsmeddelande 2.4.2020 – 16/2020

ECB har gett ytterligare vägledning för att minska de procykliska effekterna av coronavirusepidemin

ECB har gett bankerna under sin direkta tillsyn ytterligare vägledning om användningen av makroekonomiska prognoser och fastställande av en betydlig ökning av kreditriskerna för att undvika alltför stora procykliska effekter på grund av tillämpning av IFRS 9. I sitt tillsynsbrev av den 1 april preciserar ECB sitt pressmeddelande av den 20 mars, och vägledningen ligger i linje med de meddelanden som ESMA, EBA och IASB har gett ut tidigare.

Finansinspektionen rekommenderar att bankerna under dess direkta tillsyn gör en bedömning av tillämpligheten av ECB:s vägledning och beaktar den i tillämpliga delar för att fastställa förväntade kreditförluster.

Närmare upplysningar lämnas av

Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller  jaana.ladvelin(at)fiva.fi

Bilagor