Tillsynsmeddelande 20.12.2021 – 56/2021

Europeiska centralbanken förlänger inte lättnaderna i likviditetskraven till nästa år

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade den 17 december 2021 att den inte förlänger lättnaderna i likviditetskraven efter den 31 december 2021.

Enligt ECB:s beslut av den 12 mars 2020 beviljades de banker som omfattas av ECB:s direkta tillsyn flexibilitet i att uppfylla likviditetskraven (LCR-krav). Finansinspektionen har tillämpat samma princip för de banker som omfattas av dess direkta tillsyn. Lättnaderna har understött bankernas förmåga att finansiera ekonomin under den rådande osäkerheten på marknaden på grund av coronaviruset.

ECB bedömer att det inte längre finns något behov av lättnader eftersom bankernas likviditet är god. Också i Finland ligger bankernas likviditet på en hög nivå. Därför behöver inte heller möjligheten till flexibilitet beträffande uppfyllelsen av LCR-kravet hållas i kraft för de banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. Likviditetstäckningskvoten för bankerna ska således vara över 100 % från och med den 1 januari 2022.

Av kreditinstituten i Finland omfattas Nordea Bank Abp, OP Gruppen och Kommunfinans Abp av ECB:s direkta tillsyn.

Mer information

Pressmeddelande från ECB:s banktillsyn 20.3.2020: ECB will not extend liquidity relief beyond December 2021 (europa.eu) (på engelska)

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, senior riskexpert, tfn 09 183 52 75 eller marjo.risku(at)fiva.fi.