Tillsynsmeddelande 21.6.2021 – 27/2021

Ändringar i föreskrifter och anvisningar Rapportering av finansiell information (FINREP)

Det har gjorts tekniska ändringar i föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information (FINREP).

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 20/2013 har ändrats enligt följande:

  • föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats så att de motsvarar Finansinspektionens nuvarande föreskrifts- och anvisningsformat
  • lagstiftningsgrunden har uppdaterats så att den motsvarar gällande reglering.

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 18 juni 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Sinikka Taskinen, finansanalytiker, sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information