Tillsynsmeddelande 21.12.2021 – 60/2021

Den nya åtgärdstariffen träder i kraft 1.1.2022

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 1 januari 2022.

De allmänna principerna för faktureringen av återtagna ansökningar i prislistans sammanfattning har preciserats. Därtill har det gjorts några enstaka produktändringar i prislistans sektioner 3 Fondverksamhet och 4 Värdepappersföretagsverksamhet samt verksamhet i anknytning till den.

Produktpriserna har justerats enligt kostnadsförändringar.

Åtgärdstariffen kan läsas i Finansinspektionens webbservice.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Tulonen, ekonomiexpert, tfn 010 183 5286 eller tommi.tulonen(at)finanssivalvonta.fi.

Bilaga

Åtgärdstariff (pdf)