Tillsynsmeddelande 22.3.2021 – 13/2021

EBA har publicerat ett uppdaterat utkast till indikatorer för återhämtningsplanen – remisstid fram till den 18 juni 2021

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 18 mars 2021 en uppdaterad version av riktlinjerna om indikatorer för återhämtningsplanen från år 2015. Målet med uppdateringen är att förbättra kvaliteten på återhämtningsplanens indikatorer och främja institutens krisberedskap.

I de uppdaterade riktlinjerna ges närmare anvisningar för justering av indikatorernas gränsvärden i syfte att säkerställa att återhämningsåtgärderna tas i bruk i ett tillräckligt tidigt skede. Ändringarna syftar även till att framhäva den kontinuerliga uppföljningen av indikatorernas gränsvärden och till att säkerställa att tillsynsmyndigheterna i rätt tid underrättas om att gränsvärdena underskridits. Det har även lagts till tre nya återhämtningsindikatorer i minimiförteckningen över indikatorer (MREL/TLAC, inteckning av tillgångar i balansräkningen och likviditetsställning), och en indikator har tagits bort (kostnaden för marknadsfinansiering). Ändringarna grundar sig på de praktiska erfarenheterna av återhämtningsplanerna.

Utkastet till riktlinjer finns i EBAs webbtjänst. Yttrandetiden går ut den 18 juni 2021. EBA ordnar även ett offentligt samråd den 15 april 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Virva Walo, ledande jurist, tfn 09 183 5253 eller virva.walo(at)fiva.fi