Tillsynsmeddelande 12.8.2021 – 35/2021

Föreskrifter och anvisningar 6/2021 för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 6/2021 som sätter i kraft Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) riktlinjer för tillsynsrapportering om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP, Pan-European Personal Pension Product) (EIOPA-21/260, 31.3.2021). Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att kreditinstitut, livförsäkringsbolag, värdepappersföretag som tillhandahåller kapitalförvaltning, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningarna följer Eiopas riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 22 mars 2022.

För tillhandahållande av PEPP-produkter gäller vidare följande bestämmelser

Närmare upplysningar lämnas av

Erja Rautanen, ledande rådgivare, tfn 09 183 5550 eller erja.rautanen (at)fiva.fi

Bilagor