Tillsynsmeddelande 9.3.2021 – 10/2021

Förslag från de europeiska tillsynsmyndigheterna om rapportering av de ekonomiska verksamheternas miljömässiga hållbarhet i banker, försäkringsbolag och noterade bolag

EU:s taxonomiförordning förutsätter att stora kreditinstitut, försäkringsbolag och noterade bolag i sin redogörelse om icke-finansiell information i fortsättningen rapporterar om hur och i vilken utsträckning företagets ekonomiska verksamheter är miljömässigt hållbara enligt taxonomiförordningen (TR art. 8). Målet med taxonomiförordningen (TR, EU2020/852) är att skapa en enhetlig definition av miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet, vilken omfattar hela EU.

EU-kommissionen utfärdar en delegerad förordning om de aktuella uppgifternas innehåll, framställningssätt och metoder senast den 1 juni 2021 och har med anledning av det rådfrågat de europeiska tillsynsmyndigheterna. De europeiska tillsynsmyndigheterna har var och en publicerat egna råd.

Länkar till råden:

Läs även avsnittet om hållbar finansiering på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kreditinstitut: Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
  • Försäkringsbolag: Mikko Sinersalo, ledande riskexpert, tfn 09 183 5542 eller mikko.sinersalo(at)fiva.fi
  • Noterade bolag: Sirpa Joutsjoki, redovisningsexpert, tfn 09 183 5385 eller sirpa.joutsjoki(at)fiva.fi