Tillsynsmeddelande 7.1.2021 – 1/2021

Skicka sekretessbelagd information via Finansinspektionens skyddade e-post

Finansinspektionen rekommenderar att man använder e-postlösningen med SecureMail-skyddad förbindelse när e-postmeddelandet innehåller sekretessbelagd information.

För e-postmeddelanden med sekretessbelagd information som skickas till Finansinspektionen bör man inte använda enbart TLS-förbindelse, eftersom vi inte kan garantera en störningsfri funktion i den inkommande eller utgående e-posttrafiken.

Du kan skicka e-postmeddelanden till Finansinspektionen via SecureMail-skyddad förbindelse här. Skriv in din e-postadress och verifieringskod i den blankett som öppnas via länken. Efter det får du till din e-post en länk, varifrån du kan skicka ditt e-postmeddelande via den skyddade förbindelsen. Registreringen är i kraft alltid 90 dagar åt gången.

Notera att du via SecureMail-förbindelsen endast kan skicka e-post till Finansinspektionen. Vid kommunikation med andra organisationer, t.ex. ECB, ska tillsynsobjekten fortfarande följa tidigare avtalade kontaktsätt.

Närmare upplysningar lämnas av

Pasi Hänninen, IT-säkerhetschef, tfn 09 183 2614 eller pasi.hanninen@bof.fi

Bilaga

SecureMail-anvisning