Tillsynsmeddelande 15.6.2022 – 33/2022

EBA har publicerat en begäran om yttrande om de tekniska standarderna för identifiering av kunder med inbördes anknytning

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 8 juni 2022 publicerat en yttrandebegäran om utkastet till tekniska standarder för identifiering av kunder med inbördes anknytning. De tekniska standarderna bildar tillsammans med EBAs riktlinjer om kunder med inbördes anknytning (EBA/GL/2017/15) en heltäckande ram för identifiering av kunder med inbördes anknytning.

Yttrandebegäran kan läsas på EBAs webbplats. Yttranden kan lämnas fram till den 8 september 2022. EBA ordnar ett offentligt samråd den 13 juli 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi