Tillsynsmeddelande 7.11.2022 – 50/2022

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2022

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2022 den 11 oktober 2022. Finansinspektionen sänder avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex.

Upplysningar

Palkeet@bof.fi