Tillsynsmeddelande 15.7.2022 – 36/2022

Föreskrifter och anvisningar 20/2013, 26/2013, 6/2014, 3/2020 och 5/2021 som gäller EBA ITS-rapporterna ändras samt 5/2014 upphävs

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har ändrats och närmare information om ändringarna i de enskilda föreskrifterna och anvisningarna finns uppräknade i det här meddelandet.

Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information

I föreskrifterna och anvisningarna har det gjorts ändringar i de tillsyns­uppgifter som ska inlämnas med anledningen av det nya rapporte­rings­systemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. I före­skrifterna och anvisningarna har hänvisningen som gällde fastställande av ordningsavgift strukits, eftersom försummelse av rapporteringen dels på grund av EU-regleringen omfattas av påföljdsavgift.

Föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering

I föreskrifterna och anvisningarna har det gjorts ändringar i de tillsyns­uppgifter som ska inlämnas med anledningen av det nya rapporterings­systemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. Till föreskrifternas och anvisningarnas tillämpningsområde har rapportering av inteckning av tillgångar i balansräkningen lagts till. I föreskrifterna och anvisningarna har hänvisningen som gällde fastställande av ord­nings­avgift strukits, eftersom försummelse av rapporteringen dels på grund av EU-regleringen omfattas av påföljdsavgift.

Föreskrifter och anvisningar 6/2014: Rapportering av finansieringsplaner

I föreskrifterna och anvisningarna har det gjorts ändringar i de tillsyns­uppgifter som ska inlämnas med anledningen av det nya rapporterings­systemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. I före­skrifterna och anvisningarna har hänvisningen som gällde fastställande av ordningsavgift strukits, eftersom försummelse av rapporteringen dels på grund av EU-regleringen omfattas av påföljdsavgift.

Föreskrifter och anvisningar 3/2020 Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

I föreskrifterna och anvisningarna har det gjorts ändringar i de tillsyns­uppgifter som ska inlämnas med anledningen av det nya rapporterings­systemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. Till föreskrifterna och anvisningarna har det lagts till ett stycke om upp­rättande av intyg över de rapporterade uppgifternas riktighet.

Föreskrifter och anvisningar 5/2021 Värdepappersföretagens tillsynsrapportering (IF)

I föreskrifterna och anvisningarna har det gjorts ändringar i de tillsyns­uppgifter som ska inlämnas med anledningen av det nya rapporterings­systemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. I före­skrifterna och anvisningarna har hänvisningen som gällde fast­ställande av ordningsavgift strukits, eftersom försummelse av rapporteringen dels på grund av EU-regleringen omfattas av påföljdsavgift.

Föreskrifter och anvisningar 5/2014 Rapportering av inteckning av tillgångar

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2014 om rappor­te­ring av inteckning av tillgångar har upphävts. De grundar sig på kom­missionens upphävda genomförandeförordning i anslutning till tillsyns­rapporteringen, vilken ersatts med en ny genomförande­förord­ning. Alla de tekniska genomförandestandarder som förutsätts genom förordning (EU) nr 575/2013 har inkluderats i den nya genomförande­förordningen. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuro­peisk rapportering grundar sig på den nya genomförandeförordningen.

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft och upphör

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 juli 2022.

Tillämpningen av föreskrift och anvisning 5/2014 upphör den 15 juli 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Föreskrifter och anvisningar 20/2013, 26/2013, 6/2014, 3/2020 och 5/2021: Jussi Eronen, ledande rapporteringsexpert, tfn 09 183 5234 eller jussi.eronen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 5/2014: Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi

Bilagor