Tillsynsmeddelande 17.10.2022 – 47/2022

Standard 4.2 ”Företagens interna kapitalutvärdering” har upphävts

Finansinspektionens direktion beslutade den 11 oktober 2022 att upphäva Finansinspektionens standard 4.2 från 2006. Standardens innehåll är föråldrat och den har ersatts av regelverk på olika nivåer som meddelats efter 2006.

Närmare upplysningar lämnas av

Sami Ilvonsalo, ledande bankövervakare, tfn 09 183 5028, sami.ilvonsalo(at)fiva.fi