Tillsynsmeddelande 3.11.2023 – 63/2023

Finansinspektionen uppmanar till effektiverad uppföljning av störningar och avvikande iakttagelser

På grund av de incidenter som riktats mot kritisk infrastruktur under den senaste tiden1 uppmanar Finansinspektionen företagen under tillsyn att fortfarande vara på sin vakt mot olika störningar och även mot tvivelaktig verksamhet. Förutom cyberattacker kan det också vara fråga om annat slag av tvivelaktig verksamhet, till exempel försök att på annat sätt skada kritisk infrastruktur.

Myndigheterna följer effektiverat upp situationen.

Finansinspektionen publicerade ett tillsynsmeddelande den 4 mars 2022 (4.3.2022–14/2022), där den uppmanade till en effektiverad uppföljning av cybersäkerheten på grund av det försämrade internationella säkerhetsläget. Finansinspektionen påminde även om att störningar och avvikelser i informationssäkerheten ska anmälas till Finansinspektionen.

De ärenden som tas upp i tillsynsmeddelandet, bland annat säkerställandet av att företagen under tillsyn har uppdaterade säkerhetsåtgärder mot olika cyberrisker, är fortfarande aktuella.

Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn att anmäla störningar och avvikande iakttagelser till Finansinspektionen omedelbart och med låg tröskel.                                                                                                                                              

Närmare upplysningar lämnas av

Markku Koponen, byråchef, tfn 09 183 5389

 

1De skador på gasledningen och kommunikationsförbindelsen mellan Finland och Estland som observerades den 8 oktober 2023.