Tillsynsmeddelande 15.8.2023 – 47/2023

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2012: Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn har uppdaterats och ändringarna träder i kraft den 1 september 2023

De viktigaste ändringarna: 

  • En hänvisning till Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för utkontraktering EBA/GL/2019/02 har lagts till i föreskrifterna och anvisningarna.
  • Föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats med anledning av revideringen av lagen om placeringsfonder (213/2019).
  • Tillämpningsområdet har utökats med personer som enligt 7, 7 a och 7 b i lagen om betalningsinstitut (29/2010) tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation: i stycke 13 i avsnitt 8.3.1 (rekommendation om anmälan om utläggning av betydande verksamhet).
  • Värdepappersföretagen har strukits från tillämpningsområdet.

Närmare upplysningar:

Pasi Korhonen, ledande specialist, tfn 09 183 5514 eller pasi.korhonen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2012