Tillsynsmeddelande 5.1.2023 – 1/2023

Föreskrifter och anvisningar 3/2020 om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen har upphävts

Europeiska bankmyndigheten (EBA) fattade den 16 december 2022 beslut om att upphäva de riktlinjer som publicerades den 2 juni 2020 för rapportering och offentliggörande av exponeringar som omfattas av åtgärder vidtagna med anledning av coronakrisen (EBA/GL/2020/07) fr.o.m. den 1 januari 2023. Samtidigt publicerade EBA en slutrapport om de åtgärder som vidtagits inom banksektorn med anledning av corona­krisen. Beslutet och slutrapporten kan läsas på EBAs webbplats (endast på engelska).

EBAs riktlinjer har införlivats i Finansinspektionens föreskriftssamling genom föreskrifter och anvisningar 3/2020 av den 15 septem­ber 2020 (Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen), vilket innebär att också dessa föreskrifter och anvisningar upphävs. Finansinspektionen fattade beslut om att upphäva föreskrifter och anvisningar 3/2020 den 29 december 2022 och således upphör tillämpandet av föreskrifter och anvisningar 3/2020 den 14 februari 2023.

Den sista tidpunkten för rapportering av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19 enligt föreskrifterna och anvisningarna är den 31 december 2022. Rapporten för tidpunkten i fråga ska lämnas in till Finansinspektionen senast den 13 februari 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilagor