Tillsynsmeddelande 6.6.2023 – 36/2023

Lägesrapporter från de europeiska tillsynsmyndigheterna om att förhindra grönmålning på finansmarknaderna

De europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har gett ut lägesrapporter om bekämpning av grönmålning på finansmarknaden. I rapporterna presenterar de bland annat en övergripande samsyn på definitionen av grönmålning.

Lägesrapporterna är en del av EU-kommissionens uppdrag till de europeiska tillsynsmyndigheterna i maj 2022. Målet är att kartlägga och analysera riskerna med grönmålning och behovet av eventuella förändringar i reglering och tillsyn. De europeiska tillsynsmyndigheterna utför arbetet sektorsvis men under gemensam samordning. Slutrapporterna ges ut i maj 2024.

De europeiska tillsynsmyndigheterna definierar grönmålning som en praxis där hållbarhetsrelaterade uttalanden, påståenden eller åtgärder eller hållbarhetsrelaterad kommunikation inte tydligt och rättvist återspeglar den underliggande hållbarhetsprofilen för helheten - ett bolag, ett projekt, en produkt eller en tjänst. Denna praxis kan vara vilseledande för konsumenter, investerare eller andra marknadsaktörer.

Se EBAs, Eiopas och Esmas rapporter.

Närmare upplysningar lämnas av

Nina Männynmäki, ledande expert, nina.mannynmaki(at)fiva.fi