Tillsynsmeddelande 3.4.2024 – 21/2024

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister - tillämpliga från 29.4.2024

Esma har utfärdat riktlinjer (ESMA74-362-2351) om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt EMIR och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering.

Finansinspektionen har meddelat att den kommer att följa riktlinjerna.

I enlighet med artikel 16.3 i Esmaförordningen1 ska finansmarknadsaktörerna med alla tillgängliga medel söka följa Esmas riktlinjer.

Tillämpning

Esmas riktlinjer gäller för:

  • rapportering utan dubblering av närmare uppgifter om derivat
  • förfarandena för överförbarhet mellan transaktionsregister
  • överföringen av derivat mellan transaktionsregister
  • registerhållningen av närmare uppgifter om derivat i transaktionsregister
  • tillämpningen av tekniska tillsynsstandarder för registrering av transaktionsregister.

Ikraftträdande

Riktlinjerna tillämpas från och med den 29 april 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jyrki Manninen, ledande jurist, tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
  • Juho Westerlund, senior övervakare, tfn 09 183 5310 eller juho.westerlund(at)fiva.fi

Bilaga

Esmas riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Se också

De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer

1Esmaförordning (EU) nr 1095/2010