Tillsynsmeddelande 2.4.2024 – 20/2024

Finansinspektionen genomför stresstest för försäkrings- och pensionssektorn

Eiopa kommer år 2024 att genomföra stresstest för stora försäkringsgrupper och försäkrings­företag som omfattas av Solvens II-direktivet. I Finland deltar OP Gruppen i Eiopas stresstest. 

Finansinspektionen utvidgar Eiopas stresstest att även omfatta valda skade- och livförsäkrings­bolag samt försäkringsgrupper som omfattas av Solvens 2-direktivet. I stresstesten av arbets­pensionsanstalterna används i huvudsak samma scenarier som för skade- och livförsäkrings­sektorn.

Finansinspektionen kommer särskilt att kontakta de bolag som deltar i den nationella utvidgningen av testen angående tidtabellen och stresstestens närmare innehåll.

Avsikten är att publicera en sammanfattning av resultatet av den nationella utvidgningen av stresstesten före utgången av 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Ville Päivinen, matematiker, tfn 09 183 5338 eller ville.paivinen(at)fiva.fi
  • Vesa Ronkainen, gruppchef, tfn 09 183 5704 eller vesa.ronkainen(at)fiva.fi

Bilaga

Eiopas meddelande