Tillsynsmeddelande 23.4.2024 – 26/2024

Tillsynsevenemang om den reviderade betalningsuppgiftsförordningen 22.5.2024

Finansinspektionen ordnar ett tillsynsevenemang som gäller den reviderade betalningsuppgiftsförordningen onsdagen den 22 maj 2024 kl. 10–11.30. Under evenemanget presenteras bland annat förordningens inverkan på skyldigheterna för tillhandahållare av kryptotillgångstjänster. Finansministeriet deltar också i presentationen av ämnet.

Till evenemanget välkomnas företag under Finansinspektionens tillsyn men även myndigheter samt andra aktörer vars uppgifter omfattar tillämpningen av förordningen kan delta.

Evenemanget ordnas på distans på finska. Deltagandet sker virtuellt via Teams-applikationen. Evenemanget spelas inte in. Materialet kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats senare.

Du kan anmäla dig via den bifogade länken. Anmäl dig senast den 19 maj 2024.

Evenemangets deltagare kan på förhand skicka frågor som behandlas vid evenemanget. Skicka frågorna senast den 17 maj 2024 till adressen FivaDP-valvonta-assistentti(at)bof.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513