Webbnyheter 13.3.2013 – 1/2013

Finansinspektionens ledning föreläser om förändringar i den europeiska banktillsynen och tillsynen av arbetspensionsförsäkrarna

Finansinspektionen står för två av föreläsningarna i Myntmuseums serie Studia Monetaria våren 2013.

Den europeiska finanstillsynen i omvandling

 • Direktör Anneli Tuominen, Finansinspektionen
  tisdagen den 9 april kl. 17.30–19.00
  Föreläsningen (på finska)

Hur övervakas arbetspensionsförsäkrarna i Finland?

 • Ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi, Finansinspektionen
  tisdagen den 16 april kl. 17.30–19.00
  Föreläsningen (på finska)

Studia Monetaria-föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på Myntmuseum, Snellmansgatan 2. Föreläsningsseriens fullständiga program finns på  Myntmuseums webbplats.

Föreläsningarnas teman tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområde och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och mycket sakkunniga inom sitt område. Serien innehåller lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är i regel finska.

Välkommen!

Upplysningar

 • Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 831 2981