Webbnyheter 19.1.2016 – 1/2016

Finansinspektionen har påfört sju ordningsavgifter för försummelser av rapportering

Finansinspektionen har påfört sju ordningsavgifter för försummelser av rapportering. Ordningsavgiften har påförts företag som inte inom utsatt tid har lämnat in regelbundna rapporter. Var och en av ordningsavgifterna uppgår till 5 000 euro.

Ordningsavgifter

Företag Dröjsmål i bankdagar
AinaCom Oy  16
AinaPay Oy  16
Elisa Oyj  5
Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy   3 och 4
Lundqvist-rederiernas Pensionsstiftelselle   5, 3 och 3
​Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelselle   14 och 7
Handelsbanken Finans Abp  7

Finansinspektionen kan för försummelse av rapporteringsskyldighet påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.Besluten har inte överklagats, vilket innebär att de har vunnit laga kraft.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, ledande rådgivare, telefon 010 831 52487

Bilagor

Besluten till