Webbnyheter 11.12.2017 – 14/2017

Milka Lahnalammi-Vesivalo blir kommunikationschef för Finansinspektionen

Politices magister Milka Lahnalammi-Vesivalo har utnämnts till kommunikationschef fr.o.m. den 1 januari 2018. Utnämningen är tidsbunden för fem år.

Milka Lahnalammi-Vesivalo kommer till Finansinspektionen närmast från Teknologiska Forskningscentralen VTT Ab, där hon arbetat som kommunikationschef. Hon har arbetat hos VTT i expert- och chefsuppgifter inom kommunikation och marknadsföring sedan 2002. Före det arbetade hon på en kommunikationsbyrå.

Kommunikationen har i uppgift att stöda Finansinspektionens mål att bygga och upprätthålla stabiliteten och tillförlitligheten på finansmarknaden. Kommunikationen planerar, genomför och följer den externa och interna kommunikationen samt erbjuder kommunikationstjänster för de anställda på Finansinspektionen. Kommunikationen utgör en del av Staben.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, enhetschef, tfn 09 183 5311