Webbnyheter 25.5.2018 – 4/2018

Anneli Tuominen fortsätter som vice ordförande i ESMA

Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen har utnämnts till vice ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Vice ordföranden utses bland de röstberättigade medlemmarna i ESMAs tillsynsstyrelse. Mandatperioden tar vid genast och löper på 2,5 år. Detta är hennes andra successiva utnämning till detta uppdrag.

Anneli Tuominen är också ledamot av Europeiska centralbankens tillsynsnämnd och medlem av tillsynsstyrelserna för EU:s finansiella tillsynsmyndigheter (EBA, EIOPA, ESMA).